Zarabianie w Krakowie

Najważniejszym spośród globalnych utrudnień w lwiej części polskich miast jest komunikacja. Polskie miasta są nie przygotowane do tak dużego nasilenia ruchu, jaki został zapoczątkowany przez wzrost ilości aut na naszych ulicach. Przez to właśnie jedną z najważniejszych kierunków rozwoju które musi rozpocząć niemalże każde miasto jest zainwestowanie środków w rozwój dróg i infrastrukturę komunikacyjną. Drogi i transport miejski to priorytet, jaki da przestrzeń na to by zwiększyć wygodę krakowian a także usprawni całość gospodarki Krakowa.

Spośród pozostałych lokalizacji, inwestycje komunikacyjne w grodzie Kraka silnie się wyróżniają. Mieszkańcy w referendum wypowiedzieli się za budową metra, ale przed tym jak ono zostanie zbudowane, w komunikację tramwajową i autobusową oraz rozwój dróg potrzeba włożyć sporo środków . Z bardziej istotnych inwestycji warto podkreślić:
całkowicie napędzaną elektrycznie siatkę autobusową – jedyną w Polsce,
innowacyjne linie tramwajowe na Ruczaju,
całkowicie przebudowany dworzec PKP wraz z centrum handlowym.
Oprócz tego, w perspektywie rozwoju Kraków przewiduje remont przynajmniej kilkanaście nowoczesnych połączeń między już istniejącymi połączeniami oraz naprawy istniejących tras autobusowych oraz dróg dojazdowych.
Krakowianie napraw nie znoszą – problemy w komunikacji i dojazdach do biur dają się im we znaki w codziennym życiu. Trzeba jednak pamiętać, że bez remontów jakość dróg nie może się poprawić i aby mieszkało się wygodniej, wymagać trzeba wytrwałości.Jacek Majchrowski opinie
Przekazywanie środków w rozwój transportu to nie jedynie kolejne drogi, ale również lepszej odporności nawierzchnia dróg, która będzie dłużej jak nowa i odporna. (jednym z takich wzorów może być odporna na ścieranie nawierzchnia jezdni na skrzyżowaniu Zakopiańska – Brożka i na zachodniej drodze Wadowickiej). Oczywiście, miasto potrzebuje dodatkowo kolejnych zmian i inwestycji, aby poruszało się po mieście wygodnie. Zarówno autem, ale też tramwajami. Mimo to da się zauważyć jasno, że całość jest na prostej trasie do tego, by Krakusom mieszkało się tu naprawdę wygodnie i przyjemnie.