lean marketing Archive

Co to jest lean

Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż konieczne stały się modyfikacje w formach kierowania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean production to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zmaksymalizowanie efektywności produkcji i czynności z nią

co to jest lean

Rozwój przemysłu sprawił, iż potrzebne stały się zmiany w koncepcjach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich koncepcji. Jej misją jest zwiększenie efektywności czynności produkcyjnych w konkretnym zakładzie. Jak łatwo