Wyznacznikiem luksusu są dla większości hotele proponujące usługi na bardzo wysokim poziomie. Przepych są jednak coraz mniej ostentacyjne. Ograniczoną dostępność danego miejsca można przedstawić w sposób elegancki, choć dla osób spoza elitarnego kręgu słabo dostrzegalny. Hotel o