Zadowolony podwładny działa skuteczniej . To truizm, ale nastroju jaki widać w organizacji nie można bagatelizować. Jeśli jest nieprzyjemny, wzrasta fala wypowiedzeń, zatrudnieni nie są efektywni , a deficyt chęci poświęcenia się w pracę przynosi problemy w