co to jest lean

Rozwój przemysłu sprawił, iż potrzebne stały się zmiany w koncepcjach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean management to jedna z takich koncepcji. Jej misją jest zwiększenie efektywności czynności produkcyjnych w konkretnym zakładzie. Jak łatwo można zgadnąć, zamysł ten ma swój początek w Japonii, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem jakichkolwiek czynności wykonywanych w toku procesu produkcyjnego, a przy tym całkowicie niepotrzebnych. Priorytetowym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zmniejszenie marnotrawienia zarówno w wymiarze pracy zatrudnionych jak i wykorzystywanych surowców. Zastosowanie metod lean management daje szansę zdobycia takich rezultatów, jak wzrost produktywności oraz jakości produktów.
narzędzia do lean
Także stosunki pracownicze w firmie zazwyczaj poprawiają się. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co ciekawe techniki z zakresu lean management mogą być wykorzystywane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co ma znaczenie to sprawność dokonania oceny, które czynności są niepotrzebne dla firmy.

ADD YOUR COMMENT

You must be logged in to post a comment.