Co to jest lean

Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż konieczne stały się modyfikacje w formach kierowania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean production to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zmaksymalizowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w danym zakładzie. Jak łatwo można zgadnąć, zamysł ten ma swoje korzenie w Japonii, słynącej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem wszelkich czynności wykonywanych w toku procesu produkcyjnego, a równocześnie całkowicie zbędnych. lean marketing Nadrzędnym celem lean managment jest zatem zmniejszenie marnowania zarówno w aspekcie pracy pracowników jak i wykorzystywanych materiałów. Skorzystanie z technik lean management stwarza możliwość uzyskania takich efektów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki wzajemne w zakładzie z reguły poprawiają się. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co ciekawe rozwiązania z dziedziny lean management mogą być stosowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to zdolność dokonania weryfikacji, które procesy nie przynoszą korzyści dla firmy.